Orice cafea italiană are o poveste.În aceste poveşti este vorba aproape tot timpul despre un om cu ambiţie puternică simţită faţă de cafea, despre dorinţa şi pasiunea puternică şi obligaţia faţă de calitate, despre reuşite, cîtodată şi despre eşecurile si bineînţeles este vorba şi de cafea. În cazul Caffé Perté omul se numeşte Giampiero Roncadi.

Intîmplarea

Familia Roncadi sa ocupat mai mult de 50 ani cu cafea. Un fiu mai bătrin din familia Roncadi era reprezentantul teritorial al uzinei de prăjire familiară a firmei care pe atunci funcţiona sub numele .A avut o relaţie de prietenie asa de strănsă cu proprietarul firmei Giampiero S. ,că băiatul lui născut în anul 1966-l-a botezat Giampiero.

Familia în anul 1974- a înfiinţat o firmă independentă sub numele de Caffé Pelé şi pe lîngă Modena în localitatea Medolla au construit prima uzină familiară de prăjire ,cu cafea lor de primă calitate Roncadi au avut un rol important în regiunea Modena.

La sfîrşitul anilor 80 a venit idee ca Caffé Pelé să intre pe piaţa ungară. La început au importat cafeaua, iar în interesul să transporte partenerilor tot timpul cafea proaspată la începutul anilor 90 au construit uzină de prăjire la Kecskemét.

Firma din ţară a luat un avînt mare cînd a preluat conducerea firmei Roncadi, Giampiero ,cel tînăr în anul 1995 şi a înfiinţat societatea comercială Caffé Perté Kereskedelmi Kft.Antrepriza a fost compus din numai trei tovarăşi de muncă cu menire ,dar dragostea faţă de cafea şi profesionismul lor excepţional firma a pornit pe drumul dezvoltării spectaculoase.

Caffé Perté în anul 2002 la Budaörs a construit centrul de nivel european şi uzina de prăjire Astăzi mai mult de 25 tovarăşi de muncă se străduie cu servirea mai mult de o mie de parteneri interni şi externi.